tirsdag 28. september 2010

Dogme 95

Hva er Dogme 95
  1. Filming må gjøres på stedet. Å filme i studioer er strengt forbudt. Rekvisitter kan ikke bringes inn på lokasjonen. Er en spesiell rekvisitt nødvendig for handlingen, må den allerede finnes der.
  2. Lyd må aldri produseres separat i forhold bildene og omvendt. Musikk kan ikke brukes om den ikke allerede finnes der det filmes.
  3. Kameraet må være håndholdt. Kamerastativ er forbudt. Filmingen må foregå der filmen foregår.
  4. Filmen må være i farger. Kunstig lys er ikke tillatt. Om en scene får for lite lys må den klippes vekk eller et lite lys kan festes til kameraet.
  5. Optisk manipulering og bruk av kamerafilter er ikke lov.
  6. Filmen skal ikke inneholde overnaturlig handling (våpen, vold, og mordere må ikke forekomme).
  7. Fremmedgjøring i tid og rom er forbudt (filmen foregår her og nå).
  8. Sjangerfilm aksepteres ikke.
  9. Filformatet må være Academy 35mm.
  10. Regissøren er ikke kunstner og skal derfor ikke krediteres.

Lars von Trier - Antichrist
Med Dogmebevegelsen (Dogme95) har Lars von Trier kanskje spesielt utmerket seg. Han har med de andre regissørene Thomas Vinterberg, Kristian Levring og Søren Kragh-Jacobsen gjort opphav til en helt ny måte å fortelle historien i en film på, og inspirert flere filmskapere over hele verden til å legge frem filmen sin på en ny måte. Han er en av de fremste innenfor denne filmteknikken i Europa.

Kildeliste:

Wikipedia (2010) "Lars von Trier"
http://no.wikipedia.org/wiki/Lars_von_Trier Lastet ned 28.09.2010
Wikipedia(2010) "Dogmefilm"
http://no.wikipedia.org/wiki/Dogmefilm Lastet ned 28.09.2010
Youtube(2009)"Antichrist Trailer"
http://www.youtube.com/watch?v=hw03QayJ2fU Lastet ned 28.09.2010